Egeplast ve Ege Yıldız bir
Mazhar Zorlu Holding kuruluşudur.

İletişim & Bilgi

Kanalizasyon Boru Sistemleri

PVC-U malzemeden geçme muflu olarak dış çap 110 – 1000 mm üretimi mevcuttur.

Uygulama Alanı:Basınçsız yeraltı kanalizasyon hatları,yağmur suyu hatları,sanayi ve endüstri atık su hatları ve evsel atık sularını uzaklaştırma hatlarında kullanılır.

Üst yükleme değerlerine göre SN 2 (SDR 51), SN 4 (SDR 41) ve SN 8 (SDR 34) üç tipte üretilmektedir. SN 2-4-8 değerleri kN/m2 cinsinden boruların çember rijitlik değerilerini ifade eder.

SN 2 (SDR 51) borular bina dışı uygulamalarda, SN 4(SDR 41) ve SN 8(SDR 34) borular ise,Bina içi yere gömülü ve bina dışı uygulamaların her ikisinde kullanılır. Faydalı boyları 6 metre olup, turuncumsu kahverengi veya koyu gri renkte üretimi mevcuttur.