Ege Koruge Boruları

HDPE (yüksek yoğunluklu polietilen) malzemeden mamul çift cidarlı olarak üretilmektedir.

Kullanım Sahası: Kanalizasyon hatları,Drenaj ve toprak zemin sularını taşıma hatları,Yağmur suyu hatları,Sanayi ve endüstriyel atık su boruları,Evsel atık sularını uzaklaştıma hatlarında kullanılır.

Üretim Aralığı: İç çap 150 - 200 - 300 - 400 - 500 mm olarak üretimi mevcuttur.

Üst yükleme sınıfları (Çember Rijitlik değeri) SN4 ve SN8 kN/m2 olmak üzere iki sınıfta üretilmektedir.

TS EN ISO 13476-3+A1'e uygun olarak üretilmektedir.

Boru ve ek parçalar contalı geçme yöntemiyle birleştirilir. Faydalı boyları 6 metre olup,renk dışı siyah,içi mavi veya sarı renktedir.

Not: Kanalizasyon sistemlerinde basınçlı olmayan cazibeli (Serbest) bir akış söz konusudur. Dolayısı ile borular toprak altında dış yüklere maruz kalırlar.Bu nedenle toprak ve trafik yükü gibi dış yüklerin etkisi çok önem kazanır.Bu yükler analiz edilerek boru tipinin seçimi yapılmalıdır. Atık su kanalizasyon sistemlerinde toprak altında yapılan boru uygulamalarında döşeme kurallarına uyulmalıdır.