İnsan Kaynakları Politikası

Kurumumuzun köklü geçmişini oluşturan asıl gücün; aidiyet duygusu yüksek, deneyimli insan kaynağı olduğu bilincinde olan Mazhar Zorlu Holding ve plastik grubu şirketleri, çağdaş insan kaynakları yönetim sistemlerini uygulayarak, “çalışanlarımızın bünyesinde olmaktan gurur duyduğu örnek bir şirket olma” vizyonuna sahiptir.

Holding Merkezimiz, fabrikalarımız, İzmir, İstanbul Rami, İstanbul Bostancı, Adana, Antalya ve Ankara Bölge Müdürlüklerimizdeki çalışanlarımız ile “BİZ, BÜYÜK BİR AİLEYİZ”


BİZ;
Mutlu Çalışanları ile GÜLÜMSER, Birlikte EĞLENİRİZ.
Emeğe SAYGILIYIZ, Sosyal Sorumluluk Projeleri ile GÖNÜLLERDEYİZ ve Üniversitelerle İŞBİRLİĞİ içindeyiz.

Çalışanlarımıza;

 • Vefa duygusu yüksek ve emeğe saygılı bir kurumla karşılaşabilecekleri,
 • Ekip çalışmalarının ve dayanışmanın desteklendiği,
 • Eğitimlerle kişisel ve mesleki gelişmelerini sürdürebilecekleri,
 • Performanslarının adil, ölçümlenebilir ve hedef odaklı kriterler ile değerlendirildiği,
 • Yeni fikirlerin desteklendiği,
 • Sosyal etkinliklerin sunulduğu,
 • Kariyer olanaklarını bulabilecekleri,
 • Ortamlar yaratmak temel insan kaynakları politikamızdır.

Uzun yıllar çalışan ortalaması ile “çalışan aidiyetini” ispatlayan kurumumuzda, her kademedeki çalışanımızın yönetimde söz sahibi olmasına imkan vermek için “Çalışma ve Proje Grupları” oluşturarak katılımcı bir yönetim modeli uygulamaktadır.

Diğer taraftan yeni bakış açılarına da açık olduğumuzdan;

 • Dinamik,
 • Yenilikçi,
 • Ekip ruhuyla hareket eden,
 • Çözüm odaklı
 • Sürekli gelişime açık

Yeni çalışma arkadaşlarımızı, ailemize dahil etmek de insan kaynakları politikamızın bir parçasıdır.